Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: AG Consulting Office s.r.o.
Postai cím: Ul. L. Amadého 1514/50, 930 05 Gabčíkovo, Slovakia
Telefon: +421 907 786 828
E-mail cím: office@mantraindia.eu

Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

(itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás Fogyasztó általi megjelölése)

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja     / átvétel időpontja: ……….…………………………………


(A megfelelő jelölendő: amennyiben már átvette a terméket, az átvétel időpontját húzza alá, amennyiben még nem, de már létrejött a szerződés, a szerződéskötés időpontját kell aláhúznia.)

A fogyasztó neve: 

……………………….………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó címe: 

……………………….………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………………………………

Kelt: ………………………………… ……………..   …… …….

………….……………………………………………

       A fogyasztó aláírása 

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén!)